Odkup odszkodowań

Firma BENEFACTOR jako pierwsza w Polsce wprowadziła na nasz rynek innowacyjną opcję odkupu wierzytelności z tytułu zaniżonych odszkodowań.

Polega ona na tym, że po analizie sprawy otrzymujecie Państwo atrakcyjną ofertę jej odkupu.

odkup odszkodowań komunikacyjnych i majątkowych

Po podpisaniu umowy otrzymujecie pieniądze i nie musicie się martwić wynikiem ewentualnego procesu sądowego, to już będzie naszym zmartwieniem.

Odkup odszkodowania jest najprostszym sposobem uzyskania przez Państwa dodatkowych środków z zaniżonego odszkodowania. Jest to opcja zgodna z obowiązującym prawem, szybka, bezpieczna, pozbawiona ryzyka dodatkowych kosztów i straty czasu.

Sprawdź jak to działa krok po kroku:

WWW.ODKUPY.PL

Jesteśmy zainteresowani wszystkimi szkodami do 3 lat wstecz, niezależnie od tego czy Wydaje się Państwu, że kwota już wypłacona przez ubezpieczyciela jest zasadna, czy też nie…

Analiza sprawy zawsze jest gratis!!

Facebook